Categories
Quoc Si

Quoc Si

Vietnamese Artist/Singer Quoc Si biography. All about Quoc Si . Video clips music and more, read more …

Nói đến Quốc Sĩ l� phải nói đến The
Magic, hai tên tuổi n� y đã gắn liền với nhau từ 10 năm nay, kể từ ng� y th� nh lập
ban nhạc v� o năm 1984. Con chim đầu đ� n của The Magic n� y đã hướng dẫn các em
ngay từ lúc khởi đầu, khi m� "lúc đó torng ban nhạc ai cũng còn nhỏ tuổi hết,
khi ra trình diễn lần đầu tiên anh n� o anh nấy đều run như điên", theo lời kể
của Quốc Sĩ, anh cả của một gia đình gồm 9 người con. Anh nhớ mãi l� với show
đầu tiên, ban nhạc có 5 người m� tiền thù lao chỉ được tất cả l� 300 độ nếu mời
ai tăng cường thì dĩ nhiên l� bỏ tiền túi ra trả! Khởi đầu, The Magic gồm có
th� nh phần: Quốc Sĩ (vocal, guitar), Quốc Tuệ (bass), Duy Tường (vocal,
keyboard), v� Anh Tuấn (trống). Hai năm sau một người em của Quốc Sĩ l� Quốc
Tuấn ở Hòa Lan về gia nhập ban nhạc cho đến naỵ Trước khi th� nh lập The Magic,
Quốc Sĩ cũng đã từng cộng tác với một số ban nhạc tại Cali, nhưng sau nhận thấy
các em mình đều có khiếu âm nhạc nên đã quyết định dìu dắt những em mình với mục
đích th� nh lập ban nhạc gia đình. Ngo� i vai trò trưởng ban cho The Magic, Quốc
Sĩ còn đứng ra điều h� nh 2 trung tâm sản xuất v� phát h� nh băng nhạc Như Mai v�
Mắt Biếc. Trung tâm Như Mai được th� nh hình v� o năm 90 v� đã thực hiện được
khoảng 30 tựa băng v� CD, trong khi đó Mắc Biếc mới th� nh lập v� o năm 93 v� đã
tung ra thị trường được khoảng một chục tựa CD v� Cassettẹ To� n l� anh em trong
nh� đứng ra lo liệu mọi công việc liên quan đến 2 trung tâm n� y: Quốc Tuệ đảm
trách vai trò Sound Engineer, Quốc Tuấn soạn ho� âm trong khiđó Quốc Sĩ "chạy
vòng ngo� i" lo về marketing. V� o mùa Giáng Sinh năm 92, Duy Tường bị chứng hoại
huyết phải ngưng hoạt động v� mặc dầu đã được thay tủy nhưng vẫn chưa ho� n to� n
hồi phục, do đó th� nh phần chính thức của The Magic hiện nay l� Quốc Sĩ, Quốc
Tuấn, Quốc Tuệ, v� Duy Minh (tay trống của The Dreamers trước kia)

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.