Categories
Manh Dinh

Manh Dinh

Vietnamese Artist/Singer Manh Dinh biography. All about Manh Dinh . Video clips music and more, read more …

Mặc dù Mạnh Đình có học những lớp nhạc tại Việt Nam, anh
chỉ đi hát giải trí tại những buổi diễn không chuyên nghiệp v� cho cơ quan anh
l� m việc. Mạnh Đình không bao giờ nghĩ rằng một ng� y n� o đó, anh sẽ trở th� nh 1
ca sĩ. Nhưng cuộc đời đã thay đổi khi anh thắng giải Giọng Ca V� ng 1993. Cuộc
thi do Duy Khánh tổ chức v� một trong ban giám khảo l� nhạc sĩ Trúc Hồ. Trung
Tâm Asia đã ký hợp đồng với anh.

Mạnh Đình bất chợt bước v� o nghề ca hát v� th� nh công rực rỡ trong khi bao nhiêu
người khác thất bạị Có rất nhiều người đoạt giải thi ca hát nhưng rất it ai
được th� nh công như anh. Từ khi anh ký hợp đồng với Asia, Mạnh Đình luôn xuất
hiện trên băng video Asiạ Mặc dù anh tự nhận mình bước v� o nghề n� y khá trễ, anh
đã tự tạo dựng tên tuổi của mình. Anh nhận được rất nhiều khen thưởng v� khích
lệ sau khi trình diễn chung với Như Quỳnh trên băng Asiạ

Hiện nay, Mạnh Đình đã mãn hợp đồng với Asia v� đã nhiều lần xuất hiện trên
Paris By Night v� thu băng cho rất nhiều dĩa nhạc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh
l� khi anh trình diễn th� nh công b� i "Chuyện Gi� n Thiên Lý". Mặc dù nhiều người
nghĩ anh l� một ca sĩ của nhạc quê hương, anh còn th� nh công trong các b� i nhạc
trữ tình v� các thể loại nhạc

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.