Categories
Mai Huong

Mai Huong

Vietnamese Artist/Singer Mai Huong biography. All about Mai Huong . Video clips music and more, read more …

Mai Hương sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ. Song
thân của cô l� Phạm Đình Sĩ v� Kiều Hạnh, hai tên tuổi lớn trong giới sinh hoạt
văn hóa nghệ thuật. Thân phụ cô l� anh cả của ban hợp ca Thăng Long, sau khi về
hưu đã phụ giúp mẹ cô về phần thực hiện những chương trình văn nghệ d� nh cho nhi
đồng trên các đ� i tuyền hình v� phát thanh. Riêng thân mẫu cô l� một kịch sĩ
lừng danh, hoạt động từ khi còn rất trẻ torng các đo� n văn nghệ hậu phương v� o
những năm 40, cùng thời với Thế Lữ của nhóm "Tự Lực Văn Đo� n" v� cũng l� ông họ
của Mai Hương. Mặc dù thân mẫu l� kịch sĩ nhưng cô lại không chịu ảnh hưởng của
ng� nh n� y m� chịu nhiều ảnh hưởng từ các cô chú về lãnh vực ca hát. Các cô chú
Mai Hương chính l� những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam như Ho� i Trung,
Ho� i Bắc, Thái Thanh, Thái Hằng. Nhờ vậy, Mai Hương đã tỏ ra có năng khiếu rất
sớm để bước đến với ca nhạc từ khi còn trẻ. Từ năm 1953, cô đã dự thi cuộc tuyển
lựa ca sĩ (lúc đó còn gọi l� "tuyển lựa t� i tử") của đ� i phát thanh Pháp Á. Sau
khi phần Việt Ngữ của đ� i n� y ngưng hoạt động, Mai Hương sang cộng tác với
chương trình nhi đồng của nữ ca sĩ Minh Trang trên Đ� i phát Thanh S� i Gòn, lúc
đó còn được gọi l� Đ� i Phát Thanh Quốc Giạ

Mai Hương đã theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc được 3 năm.

V� o năm 61, khi được 19 tuổi, Mai Hương lập gia đình v� đã có 4 người con. Cô
cùng chồng v� 4 con sang Mỹ v� o ng� y 22 tháng 4 năm 75 v� cư ngụ tại Nam Calị
Chỉ một năm sau, cô đã được mời đi trình diễn lần đầu tiên tại th� nh phố New
Orleans. Mai Hương hiện sống ở Rowland Heights, Nam California từ năm 89, đúng
v� o dịp th� nh hôn của người con trai lớn. Sinh hoạt văn nghệ hiện nay của cô chỉ
còn được coi l� một thú vui ngo� i công việc l� m thường ng� y tại Bank Of America
từ năm 78. Trải qua nhiều năm tháng cùng với những thay đổi về ho� n cảnh xã hội
v� thời cuộc. Mai Hương – một giọng hát hiếm quý của nền tân nhạc Việt Nam vẫn
luôn giữ cho mình một chỗ đứng đặc biệt

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.