Categories
Henry Chuc

Henry Chuc

Vietnamese Artist/Singer Henry Chuc biography. All about Henry Chuc . Video clips music and more, read more …

Henry Chuc bắt đầu chơi trống khi anh mới 11 tuổi v� lòng
yêu thích nhạc của anh kéo d� i cho tới khi anh lên trung học v� đã trình diễn
nhiều chương trình tại trường. Ngo� i t� i chơi trống, anh còn thân thuộc với
nhiều nhạc cụ khác như congo, guitar v� keyboard.

V� o năm 1992, vì anh l� gốc người Hoa, anh đã tham dự v� o 1 cuộc thi Karaoke của
một tổ chức người Hoa tại Nam Calị Anh l� người duy nhất trong cuộc thi hát bằng
tiếng Anh v� cũng l� người chiếm giải nhất. Kết quả l� Henry được mời sang
HongKong như l� một th� nh viên trong phái đo� n đại biểu của Thị Trưởng Tom
Bradleỵ

Sau khi trở về, anh đã trở th� nh ca sĩ chuyên nghiệp tại vũ trường El Cite Club
v� sau đó đã tham gia với Diamond v� Ritz. V� năm 1992, anh đã xuất hiện trong
cuốn video số 23 của Trung Tâm Thúy Ngạ

Henry Chuc l� ca sĩ người Việt gốc Hoa đầu tiên hát loại nhạc thịnh h� nh trong
giới da đen tại Mỹ, Rap. Bên cạnh đó, anh cũng đã xuất sắc trong những tiếc mục
trình diễn chung với Dalena trên băng Paris By Night v� những lần đến vùng Bay,
anh thường hát nhạc T� ụ

Henry thích nhất l� nhạc cảnh The Phantom of the Opera, anh trình diễn chung với
Dalena vì đây l� 1 b� i hát Opera của Tây Phương được anh v� Dalena mang v� o âm
nhạc Việt một cách xuất sắc, v� bản nhạc n� y cũng đòi hỏi một giọng ca v� lối
trình diễn rất đặc biệt.

Henry Chuc luôn hy sinh cũng như trau dồi thêm để không phụ lòng những người ái
mộ anh, ngay cả việc anh phải cạo trọc đầu để phù hợp với chủ đề một cuốn CD của
anh. Henry đã th� nh công trên con đường phụng sự nghệ thuật một cách nhanh chóng
v� trong tương lai, anh sẽ còn tiếp tục phục vụ quý khán thính giả khắp nơi của
anh.

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.