Categories
Duy Linh

Duy Linh

Vietnamese Artist/Singer Duy Linh biography. All about Duy Linh . Video clips music and more, read more …

V� o khoảng đầu năm 96, một ch� ng thanh niên có tên Nguyễn
Duy Lang đọc báo thấy Trung Tâm Asia tuyển những giọng ca mới, đã gửi băng nhạc
thu giọng hát mình đến dự thị Một tháng sau, anh được mời đến thử giọng tại
phòng thu của trung tâm n� ỵ Chỉ hai ng� y sau ban giám đốc của Asia mời cộng tác
để từ đó anh lấy tên Duy Linh, một khuôn mặt trẻ đang được biết đến nhiều trong
số những ca sĩ trẻ hiện naỵ Duy Linh tâm sự l� mặc dù gửi băng nhạc thử giọng
nhưng anh cũng không hy vọng gì lắm vì được biết l� số người từ khắp nơi gửi về
tham dự rất nhiều, CD đầu tiên có tiếng hát Duy Linh do Asia phát h� nh được tung
ra sau đó có tên "Đời Còn Cô Đơn" chung với Như Quỳnh v� Mạnh Đình, sau đó anh
tiếp tục thu thanh một số CD khác chung với các ca sĩ của Trung tâm n� ỵ Ở Việt
Nam, Duy Linh đã từng đi hát tại nhiều nơi như các tụ điểm của th� nh phố như tụ
điểm quận 10, 11, Bình Thạnh, Trống Đồng…. rồi vũ trường Hải Vân.

Được b� ngoại đứng ra bảo lãnh, gia đình Duy Linh được sang Mỹ theo diện ODP v� o
tháng 10 năm 91. Anh cho biết đã bỏ mất hơn 4 năm trước khi có quyết định trở
lại với nghề ca hát vì trong những ng� y đầu tiên đã phải lăn xả v� o đời để kiếm
sống với nghề may gia công rất vất vả. Cũng vì ho� n cảnh như thế anh đã có ý
định bỏ hẳn nghề. Tuy không theo học trường lớp n� o về nhạc, nhưng chắc được
thừa hưởng dòng máu văn nghệ của bố l� nhạc sĩ Duy Hải – đã qua đời – v� của dì
l� nghệ sĩ Kim Tuyến nên Duy Linh đã tỏ ra rất có năng khiếu từ nhỏ qua sự chỉ
dẫn của bố anh l� một nhạc sĩ có thời cộng tác với nhiều vũ trường tại S� i Gòn.

Duy Linh sinh tại S� iGòn năm 1965 với tên thật l� Nguyễn Duy Lang, l� con kế út
trong một gia đình có 4 người con. Anh ruột của Duy Linh hiện l� th� nh viên
trong ban nhạc của trung tâm Asia v� người em l� Duy Luân cũng l� một nhạc sĩ
trong ban nhạc Chí T� i brothers. mẹ anh cũng đã từng đi hát trong thời niên
thiếu dưới tên Thanh Phương Trinh tại những vũ trường như Paramount, Thiên
Thanh,… v� có một thời gian cộng tác với vũ đo� n Nguyễn Trọng, nhưng đã ngừng
hoạt động khi gặp bố anh. Khi còn ở S� i Gòn, Duy Linh theo học trường Trần Bình
Trọng đến hết bậc trung học. Nhờ được sự khuyến khích của bạn bè v� gia đình,
Duy Linh đã bước v� o nghề ca hát v� vui mừng khi thấy con đường n� y mở rộng
trước mắt. Hiện nay, anh vẫn tiếp tục trau chuốt thêm giọng hát của mình để
không phụ lòng quý khánh thính giả yêu thích anh.

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.