Categories
Duc Huy

Duc Huy

Vietnamese Artist/Singer Duc Huy biography. All about Duc Huy . Video clips music and more, read more …

Niềm yêu thích nghệ thuật của Đức Huy bắt
đầu khi anh được một cây đ� n mandolin v� dạy đánh đ� n khi anh còn rất nhỏ. Anh
còn được người anh họ dạy chơi đ� n guitar nhưng trong thời gian đó, anh đã bị
rất nhiều ngăn cản từ gia đình. Dù vậy, Đức Huy vẫn không nản chí v� đã bắt đầu
tập luyện v� trau dồi kiến thức bằng chính năng khiếu về âm nhạc của mình.

Theo Đức Huy cho biết, giữa năm 1963 v� 1975, đó chính l� thời điểm anh tự tìm
học hỏi về âm nhạc. Anh đã viết nhạc phẩm đầu tiên của mình tại Đ� Lạt năm 1969.
Sau 25 năm, nhạc phẩm "Cơn Mưa Phùn" vẫn được hát đi hát lạị Anh cho biết mặc dù
anh có nhiều b� i hát th� nh công nhưng đây chính l� b� i anh yêu thích nhất.

Năm 1975, Đức Huy sang Hoa Kỳ v� đã theo học nhạc lý v� hòa âm tại truờng Đại
Học San Francisco City Collegẹ Khi được hỏi về những nguyên nhân v� nguồn cảm
hứng thì anh cho biết anh dựa v� o cảm xúc của mình. Thí dụ như nhạc phẩm "Trái
Tim Ngục Tù" nói lên sự mất hy vọng, hay "Như Đã Dấu Yêu" nói lên sự đau khổ cho
1 tình yêu đã mất, hay "Như Một Dòng Sông" nói lên tình yêu quê hương của anh.

Cho đến nay, Đức Huy đã vững v� ng tạo cho mình một chỗ đứng vững v� ng trong sự
nghiệp sáng tác nhạc của anh. Nhạc anh đã đi v� o lòng người v� được thưởng thức
bởi h� ng triệu người Việt Nam trong v� ngo� i nước. Đức Huy hiện có trung tâm cho
riêng anh đó l� trung tâm Nhạc Mớị Anh đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới để
trình diễn v� tham gia sinh hoạt văn nghệ

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.