Categories
Bao Han

Bao Han

Vietnamese Artist/Singer Bao Han biography. All about Bao Han . Video clips music and more, read more …

Bảo Hân cùng gia đình gồm bố me v� hai
anh, một chị đặt chân lên thủ đô Vienna của Áo Quốc v� o năm 75, khi cô con gái
út của gia đình có tên thật l� Phan Quốc Bảo Hân mới lên 2. Thấm thoắt đến nay
đã 24 năm để Bảo Hân trở th� nh một khuôn mặt tươi trẻ trong lớp những ca sĩ tiếp
nối những người đi trước. Cô th� nh thạo hai ngôn ngữ chính l� Đức ngữ v� Anh
ngữ. Bảo Hân cho biết gia đình cô l� một gia đình nghệ sĩ. Cha cô khi còn ở Việt
Nam cũng từng đi hát trong một ca đo� n công giáo v� l� người th� nh lập ban nhạc
"Cờ V� ng" ở Viennạ Khi lên 12 tuổi, Bảo Hân bắt đầu hát chung với ban nhạc của
gia đình, gồm có người anh lớn xử dụng trống, người anh thứ nhì xử dụng
keyboard. Tư khi Bảo Hân chính thức cộng tác với trung tâm Thúy Nga thì ban nhạc
n� y ngưng hoạt động. Bảo Hân đã từng được bầu l� m Hoa Hậu do cộng đồng người
Việt tại Áo tổ chức khi mới lên 17 tuổi v� o năm 90. Cũng trong năm đó, cô qua
Paris tham dự cuộc thi hoa hậu "Miss Saigon" do công ty Th� nh Lễ tổ chức v� đoạt
giải Á Hậu 2 v� đã được công ty n� y mời hợp tác trong vai trò người mẫụ Qua một
trong những chương trình đó, cô được b� giám đốc trung tâm Thúy Nga để ý v� mời
ký hợp đồng. Đến nay đã 7 năm cô xuất hiện trên băng Paris By Night v� đã có
được những tiến bộ thật rõ rệt.

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.