Categories
Anh Tu

Anh Tu

Vietnamese Artist/Singer Anh Tu biography. All about Anh Tu . Video clips music and more, read more …

Anh Tú đã được biết đến nhiều từ khi ở
Việt Nam, khi phong tr� o nhạc Trẻ ở trong giai đoạn cực thịnh với ban nhạc
Uptight. Cũng do đó vai trò nam ca sĩ độc lập của anh gần như không nổi bật lắm
trong khi tên tuổi chỉ dính liền với ban nhạc trẻ nổi tiếng n� y cũng như trước
đó với Ban The Blue Jets hoặc nhóm Thúy-H� -Tú. Tuy Anh Tú không được biết đến
nhiều bằng ông anh Tuấn Ngọc hay cô em l� Khánh H� , nhưng anh chính l� linh hồn
của ban nhạc Uptight v� l� người đã sắp xếp mọi hoạt động cho ban nhạc trong
suốt trên 20 năm trờị Anh Tú đến với ca nhạc thật tình cờ, khi cùng với em gái
anh l� Khánh H� được một nhạc sĩ trong Biệt Đo� n Văn Nghệ Trung Ương có biệt
danh l� Dũng Râu khuyến khích đi thử giọng hát để đi l� m tại các club Mỹ v� o năm
69. Thân sinh anh l� nhạc sĩ Lữ Liên cũng đã thúc đẩy anh thực hiện lời đề nghị
n� ỵ Với nhạc phẩm "What Now My Love", trình b� y chung với Khánh H� , Anh Tú đã
được chấp thuận ngay, v� chỉ hai tuần sau đó anh đã được mời đi hát chính thức.
Anh Tú tên thật l� Lã Anh Tú, sinh tại Đ� Lạt v� o năm 50, ngo� i phần trình b� y
những nhạc phẩm ngoại quốc êm dịu, còn có nghệ thuật diễn tả rất vững v� ng v�
truyền cảm những nhạc phẩm tình cảm Việt Nam. Đối với Anh Tú, điều quan trọng
nhất m� không cần phần giỏi nhạc lý, chính l� nhờ ở sự luyện tập thính giác cho
kỹ c� ng để có thể phân tích được âm thanh v� nhịp điệu một cách chính xác. Nghệ
thuật thẩn âm nơi anh đã đạt đến một mức cao, nhờ đó trong những năm gần đây,
sau khi hoạt động một cách độc lập, Anh Tú c� ng ng� y c� ng chứng tỏ cho người
nghe được cái khả năng quý hoá đó của anh m� kết quả được thể hiện qua những
nhạc phẩm trình b� y trong CD gần đây nhất của anh mang tựa đề "Yêu Em" do trung
tâm Khánh H� phát h� nh.

Sau trên 20 năm sát cánh với ban nhạc Uptight trong tổng số gần 30 năm trời theo
đuổi nghiệp ca hát, Anh Tú đã trở th� nh một nam ca sĩ độc lập để tiếp tục đi
theo con đường m� khi còn nhỏ anh không bao giờ nghĩ tớị

YouTube responded with an error: Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 620800448734 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=620800448734 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry.